Veilig betalen - Hipay

Beveiliging van de betalingen en antifraudesysteem

Hipay: de waarborg van maximale veiligheid voor u en uw kopers!

Beveiliging, fraude-inperking en bescherming van uw kopers

 • Filtering van de met betaalkaart uitgevoerde transacties: automatische controle van de betaalkaarten.

- Blokkering en registratie van kaarten die als ‘frauduleus’ worden beschouwd.
- Controle van het visuele cryptogram en bevestigingsaanvraag bij de banken.
- Melding van de lijst van frauduleuze kaarten aan de administratieve overheid CFI (Cel voor Financiële Informatieverwerking).
- Systematische toepassing van het 3DS-protocol dat door Visa en Mastercard is voorzien voor alle transacties indien de bank van de drager dit toestaat.

 • Gewaarborgde niet-verwerping van de transacties: elke betaling die via een Hipay-rekening wordt uitgevoerd, krijgt de garantie dat ze niet wordt verworpen, de uitvoerder kan niet ontkennen dat hij de uitvoerder van de betreffende transactie is.
 • Opvolging en bewaring van de gegevens: alle transacties worden gedurende 4 jaar plus het lopende jaar opgeslagen en bewaard, zodat het spoor van een transactie kan worden teruggevonden in geval van een betwisting.

Vertrouwelijkheid van de gegevens

 • Strenge identificatieprotocols: tijdelijk wachtwoord dat moet worden aangepast wanneer men zich voor het de eerst aanmeldt (bij de inschrijving of na verlies van wachtwoord).
 • Regelmatige controleprocedures door het team voor toezicht.
 • Geen overdracht van persoonsgegevens aan de e-commercesites zonder toestemming. Naleving van de anonimiteit.
 • Elke wijziging van persoonsgegevens wordt per e-mail uitgevoerd met nazicht van de identiteit.

Anti-hacksysteem

 • Identificatie via een virtueel toetsenbord: verhoogde toegangsbeveiliging.
 • Verstrijken van de sessie: na 30 minuten inactiviteit, nieuwe identificatie noodzakelijk.
 • In geval van abnormale activiteit: blokkeren van de rekening en opstarten van een onderzoeksprocedure.
 • Anti-phishingbeveiliging: een anti-phishingsleutel vereist bij de inschrijving maakt het mogelijk om na te gaan of Hipay wel degelijk de verzender van elk bericht is. Wijziging op elk moment mogelijk.